Yönetim Kurulu

44

Mürsel SELÇUK – BAŞKAN
Gazanfer KARLICA – Sekreter Üye
Nusret BAŞ – Sayman Üye

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Ocak, 2023