Miv Bileşenleri

62

MİV BİLEŞENLERİ
• MİMARLIK VAKFI ENSTİTÜ (MİV ENSTİTÜ)
• MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETME (MİV İŞLETME)
• MİMARLIK VAKFI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI (MİV-SAN)

MİV BİLEŞENLERİ YÖNETİM KURULLARI
MİMARLIK VAKFI ENSTİTÜ (MİV ENSTİTÜ)

Bülend CEYLAN – BAŞKAN
Sabri ORCAN – Başkan Yardımcısı
İlker KAHRAMAN – Sekreter Üye
Özgür ÖZKAN – Sayman Üye
Metin KARADAĞ – Yönetim Kurulu Üyesi
Ece POSTALCI – Yönetim Kurulu Üyesi
Gülşen KÖSE – Yönetim Kurulu Üyesi

MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETME (MİV İŞLETME)
Mürsel SELÇUK – BAŞKAN
Gazanfer KARLICA – Sekreter Üye
Nusret BAŞ – Sayman Üye

MİMARLIK VAKFI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞLMA SANDIĞI (MİV-SAN)
Erol TÜRKMEN – BAŞKAN
Saltık YÜCEER – Başkan Yardımcısı
Ramadan CESUR – Sekreter Üye
Leman ARDOĞAN – Sayman Üye
Leyla CELEP GÜRSOY – Yönetim Kurulu Üyesi
Haluk GÖKÇAY – Yönetim Kurulu Üyesi
Ayça KUT – Yönetim Kurulu Üyesi

DENETLEME KURULU
Z. Nurfeşan AĞRA
Abdürrahim BAYRAMOĞLU
Z. Deniz TEKGÜVERCİN

BAŞKANLAR
Maruf ÖNAL – 1996 – 2003
Doğan HASOL – 2004 – 2005
Yaşar MARULYALI – 2005 – 2017
Nejat YAVAŞOĞULLARI – 2018 – 2021

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Ağustos, 2023