Mimarlık Enstitüsü’nün amacı ve çalışma alanları

60

Enstitünün amacı, mimarlıkla ilgili her alanda geliştirici çalışmalar yapmak, yaptırmak ve mesleğin yararlanmasına sunmaktır.

18 Mart 1999 tarihli Vakıf ve Enstitü Yönetim Kurulları ortak toplantısında kabul edilen belgede, Enstitü’nün amacı özlü olarak şöyle ifade edilmektedir.

… mimarlık vakfının üstleneceği en önemli misyonlardan biri, geçmişten aldığı mimari miras ile günümüzde gerçekleştirilen mimarlık edimi ürünleri belgelerinin yok olmasını önlemek, bu alanda yapılmış ve yapılacak olan çalışmalara maddi ve manevi destek sağlamak gerek mimarlık gerekse mimarla ilgili etik kuralların yozlaşmasına engel olmaktır. Mimarlık Vakfı Enstitüsü bu amaçla oluşturulmuştur.

Mimarlık Vakfı Enstitüsü’nün elemanları, vakfın üyesi olsun veya olmasın tüm mimarlar ve amacımıza yardımcı olabilecek uzmanlardır.
Mimarlık Vakfı Enstitüsü’nün maddi ve manevi varlığı, Türk mimarlık topluluğunun sahip olduğu bilgi, deneyim ve birikimin tümüdür. Enstitü’nün hedefi, bu engin birikimi eksiksiz olarak toplamak, değerlendirmek ve kalıcı kılmaktır…bilimsel ve ahlaksal güvenilirliği ile her kişinin ve kurumun öncelikle başvuracağı Uluslararası bir üne sahip olmaktır…

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Ağustos, 2023