Vakfın Kuruluşu

63

MİMARLIK VAKFI’NIN KURULUŞ SÜRECİ
Uzun süredir üzerinde çalışılmakta olan ve mesleki, sosyal, ticari, sanatsal; birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösterecek kuruluşları bünyesinde barındıracak bir çatı örgütlenmesi olarak vakıf kurulması düşüncesine varılmasından sonra, Mimarlık Vakfı’nın kuruluş çalışmaları hızlandırıldı.

4 Mayıs 1995′ de Yıldız Sarayı dışkarakol binasında geniş katılımlı bir toplantı yapıldı. Vakıf Senedi tartışıldı ve hazırlanan taslak 1995 yılı sonuna kadar eleştiri ve katkılara açık tutularak zenginleştirildi.

Asım Mutlu başkanlığında kurucu yönetim kurulu olarak görevlendirilen yedi kişi açılan hesaba üç kilogram gümüş karşılığı 18 milyon lira yatırdılar. 1995 yılı sonuna kadar açık kalan bu hesaba 126 gerçek kişi, Mimarlar Odası Genel Merkezi adına iki kişi ve Mimarlar Odası 14 Şubesi adına birer kişi olmak üzere toplam 142 kişi para yatırdı. Vakfın kuruluş sermayesi böylece oluştu.

Mimarlık Vakfı’nın kuruluşu, 31 Ocak 1996 tarihinde İstanbul 6. asliye hukuk mahkemesinde açılan dava sonucunda 15 Mayıs 1996 tarihinde tescil edilip, vakıf senedinin 29 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla gerçekleşmiş oldu.

Kurucu Yönetim Kurulu 1 Mayıs 1995 ile 25 Temmuz 1996 arasında, vakfı genel kurula hazırladı.
Mimarlık Vakfı Birinci Kurucular Genel Kurulu 25 Temmuz 1996’da yapıldı. Asım Mutlu sağlık nedeniyle görev almadı. Vakıf Başkanlığı’na Maruf Önal, Başkan Yardımcılığı’na Niyazi Duranay, Genel Sekreter’liğe Engin Omacan, Sayman Üye’liğe Yaşar Marulyalı, Üye’liklere, Ali Muslubaş, Hasan Topal ve Cengiz Eruzun seçildiler

Mimarlık Vakfımızın temel dayanağı sevgi, saygı, güven ve dayanışmadır. Vakfımız bu temel değerlere, değişmez bir inançla bağlı olarak bir araya gelen 126 Mimar ve 14 Şubesiyle birlikte temsil edilen Mimarlar Odası’nın 1996 yılındaki bildirgesi aşağıdadır:

Vakıf içinde her kurucu üye eşit haklara sahiptir. Eşitsizliğe yol açan ayrıcalık anlayışı, özgürlük ve eleştiriye tahammülsüzlük, küçümseme, gurur ve ön yargı; ilerleme ve gelişmenin başta gelen engelidir. Mimarın onuru ve saygınlığı ancak, mimarlık hizmetinin; insanlığın mutluluğuna, kültür ve uygarlığın gelişmesine, sağlıklı bir çevrenin oluşmasına katkı sağlayıcı yönde sürdürülmesiyle korunabilir. Onurunu ve saygınlığını hak ederek koruyabilen mimarların ortak katkıları insanlığın ve mimarlığın yolunu aydınlatan en güçlü araçlardan biridir. Bu bildirge Vakıf Senedi’nin ayrılmaz bir parçasıdır.

TMMOB Mimarlar Odası’nın girişimi ve Ülkemizin önde gelen Mimarların katılımı ile 26 Ocak 1996 tarihinde MİMARLIK VAKFI kurulmuş ve Mimarlık Vakfı senedinin 29 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla da kuruluşu yasallaşmıştır.

AMAÇ
Duayen Meslektaşlarımız ve Yasal Meslek Örgütümüz TMMOB Mimarlar Odası’nın kurduğu Mimarlık Vakfı’nın (vakıf senedinin 29 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla Mimarlık Vakfı’nın kuruluşu gerçekleşmiş oldu.) Amacı;

  • Mimarlık mesleğinin gelişmesini, ekonomik önceliklerin yanı sıra ve aynı öncelikte etik temellere, kalıcı olarak oturtmak konusundaki bütün çalışmalara destek olmak.
  • Tarihsel çevreyi ve uygarlık birikimini geleceğin uygarlığına ve mimarlık mesleğine esin kaynağı olarak değerlendirmek, bu yöndeki gayretleri özendirmek.
  • Mimarlık alanında araştırmalar yapmak, araştırma yapanları desteklemek ve bu araştırmaları yurt içi ve yurt dışında tanıtıp, yaygınlaştırmak.
  • Gelişen teknolojinin yönlendirici baskıları ve çağdaş toplumun giderek karmaşıklaşan yapısı içinde, mimarlık eylemini evrensel sorumluluklarından uzaklaştıran etkenlerle mücadele etmek, insanlık ve çevre bilinci içinde yükselen bir mimarlık anlayışının yaratılmasına yardımcı olmak bu yöndeki çabaları desteklemek ve özendirmek.
  • Bu doğrultuda oluşacak mimarlık meslek ahlakını dayanışma ruhu üstünde yükseltmek. Mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet edenler arasında maddi ve moral destek sağlayacak bir yardımlaşma sandığı kurmak.
  • Mimarlığın güncel gereksinmelerine cevap verebilecek meslek içi eğitimi gerçekleştirmek; kaybolmakta olan geleneksel teknikleri, mimari kültür mirasının korunması ve değerlendirilmesi doğrultusunda eğitici ve geliştirici çalışmalar yapmak.
  • Zengin örneklerle dolu ülke coğrafyasındaki mimarlık varlığını araştırmak, mimarlığın kuramsal tartışmalarını canlandırmak; deneysel, teknolojik araştırmaları yürütmek, bu yöndeki girişimleri desteklemek, arşivlemek, bu araştırmaların sonuçlarını yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için bir Mesleki Geliştirme ve Araştırma Enstitüsü’nü kurmak veya kuruluşuna yardımcı olmak.
  • Dökümantasyon Merkezi, Kitaplık-Yayın Merkezi, Bölgesel Araştırma İstasyonları, Sergi ve Müze Alanları, Atölyeler gibi Enstitü’nün destek birimlerini kurmak ve işletmek.
  • Vakfın, amacı doğrultusunda sunduğu hizmetleri değerlendiren gelir ve kaynak üreten her türlü ticari faaliyette bulunmak, şirket kurmak, acentalık almak veya bu gibi işletmelere ortak olmak.
  • Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.
Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Ağustos, 2023