Mimarlık Enstitüsü Yönetim Kurulu

76

MİV Enstitü Yönetim Kurulu (Asıl)

Bülend Ceylan – Başkan
E. Görün Arun
Ayşe Balanlı
Feride Önal
Leyla Tanaçan
Deniz Mazlum (MO)
Adnan Aksu (MO)

MİV Enstitü Yönetim Kurulu (Yedek)

Özgür Özkan
Serpil Mualla
Zafer Akdemir
Metin Karadağ (MO)
İ. Ece Postalcı (MO)
Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Haziran, 2024