Mimarlık Enstitüsü Yönetim Kurulu

58

Mevcut Yönetim Kurulu

Bülend CEYLAN – BAŞKAN
Sabri ORCAN – Başkan Yardımcısı
İlker KAHRAMAN – Sekreter Üye
Özgür ÖZKAN – Sayman Üye
Metin KARADAĞ – Yönetim Kurulu Üyesi
Ece POSTALCI – Yönetim Kurulu Üyesi
Gülşen KÖSE – Yönetim Kurulu ÜyesiMimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Ağustos, 2023