Yardımlaşma Sandığı Kuruluşu ve Amacı

73

Sandık, mimarlara meslek hayatına adım attığı günden başlayarak, çalışma dönemi ve emeklilik süresi boyunca, karşı karşıya kalacağı zorluklarda, kendisini ve ailesini sosyal yönden desteklemek, yönetmeliklerle belirlenen yardımları yapmak ve bu yardımların kapsamını genişleterek etkin bir sosyal güvenlik şemsiyesi oluşturmak amacıyla kurulmuştur. Mimarlık Vakfı; meslek örgütlenmesinin sosyal boyutudur. Meslek örgütlenmesi; meslek dayanışması olmadan, meslek mensuplarını sosyal açıdan koruyan kuruluşu olmadan tamamlanmış sayılamaz. Mimarlık Vakfı böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur.

Geçmişte, Mimarlar Odası yönetimlerinde görev yapan her meslektaşımız; Oda’dan yardım talebinde bulunan bir üye için, onu rencide etmeden bir yardım toplayabilmenin veya da bir sonuç alamadan o kişiyi kaderiyle baş başa bırakmanın sıkıntılarını yaşamıştır. Bununla ilgili pek çok olay anlatılır. Mimarlık Vakfı bünyesinde bir yardımlaşma sandığının kurulması, bu düşüncelere ve yaşanmış pek çok somut olaya dayanır.

Sandığın kuruluşunda hedef ve beklentiler şöyle belirlenmiştir. İlk aşamada vefatı halinde, üyenin ailesine yardım yapılması kararlaştırılmış, kısa zamanda ve üye sayısının artmasıyla elde edilecek birikimle, yardım sınırları genişletilerek, emeklilik ve sağlık yardımı, yaşam evleri, kredi verilmesi, eğitim ve tatil fonları oluşturulması, tatil sitesi veya kooperatifler kurulması, üyenin ihtiyacı olan tüm sosyal alanlarda hizmet verilmesi, bu sayede sandığın, mimarların hayatında vazgeçilmez bir kurum haline geleceği düşünülmüş ve amaçlanmıştır.

Mimarlık Vakfı Yardımlaşma Sandığı on yedinci yılını doldurmuş, geçen sürede pek çok zorluk aşılmıştır. Bu gün mimarların elinde yeterince güçlendirilmemiş ancak, kalıcılığını ve güvenilirliğini kanıtlamış bir kuruluşu vardır. Vakfın, daha işlevsel, şeffaf ve üyelerinin söz ve karar sahibi olduğu bir işleyişe kavuşmasını arzuluyor, eksiklerimizi de elbirliği ile gidereceğimize inanıyoruz. Yardımlaşma Sandığımızın geliştirilmesi bizim ellerimizdedir ve yeterli büyüklüğe ulaştığında Sandık, mimarlara önemli sosyal destekler sağlayacak kuruluşumuz olacaktır.

Yaşamın da gösterdiği gibi, önemli olan, üyenin yalnızca yaptığı katkının karşılığını beklemesi değil, üye meslektaşımızın ve ailesinin zor gününde veya aşamayacağı bir sıkıntıyla karşılaştığında, meslektaşlarının dayanışmasını, Yardımlaşma Sandığının sıcak ilgi ve desteği olarak yanı başında görmesi, hissetmesidir. Sandık bugüne kadar taahhütlerini yerine getirdi, ancak bunların yeterli olmadığı biliniyor. Başlangıçta kurduğumuz hayallerin önünde ne gibi engeller var. Bunları bulmalıyız. 

Yardımlaşma Sandığımız, seçilmiş Yönetim Kurulu, üyeleri ile kurduğu sıcak ve doğrudan iletişimle amaçlarına ulaşmada önemli mesafe almış ve çalışmalarını sürdürmektedir. Yardımlaşma Sandığının tüm faaliyetlerini ve çalışmalarını, yeni açılan ve Yardımlaşma Sandığına ait internet Sayfamızdan da takip edebilirsiniz.

Siteyi Ziyaret Et

Sevgili Üyelerimiz,

Tüm faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı, WEB Sayfamızdan da takip edebilirsiniz; www.miv-san.org

Sizlerle birlikte bu dayanışma ağımızda olabilmek bizler için büyük bir onurdur, bu noktada, sevinçlerinizi, yeni iş yaşantınızı, evlilik haberlerinizi, doğum bildirilerinizi vb mutluluklarınızı bizlerle paylaşmak isterseniz, ve web sayfamızda yayınlamamızı isterseniz, mivsan@mimarlikvakfi.org.tr adresimize bildirmeniz yeterlidir.

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Ağustos, 2023