Mimarlık Vakfı Yeni Dönem Yönetim Kurulu Belli Oldu

79

Yönetim Kurulu

Bülend CEYLAN – BAŞKAN
Leman ARDOĞAN – Başkan Yardımcısı
A. Uğur TARHAN – Sekreter Üye
Saltık YÜCEER – Sayman Üye
Özge KÖKSAL – Yönetim Kurulu Üyesi
Can DİRİL – Yönetim Kurulu Üyesi
Cüneyt ZEYTİNCİ – Yönetim Kurulu Üyesi (11 Şubat 2022’e kadar)
S. Cengiz Dikici – Yönetim Kurulu Üyesi (1 Mart 2022’den itibaren)

Yönetim Kurulu Çalışma Programı
Mart 2022-Mart 2023

Dayanağı ve Amacı;
Kurucular Kuruluna sunulmak üzere; (1) yıllık ve (5) yıllık çalışma programı oluşturulması MİV
Senedi gereğidir.

MİV Yönetim Kurulunun çalışmalarını bir plan dahilinde sistemli olarak yapması esastır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı MİV Yönetim Kurulunun çalışmalarına yön vermek üzere 26. Dönem sürecinde MİV amacı doğrultusunda yapılması öngörülen faaliyetin programını oluşturmaktır.

Çalışma programının hedefi;
1- Öncelikli hedefimiz Mimarlık Vakfı’na kaynak yaratmaktadır.

 • MİV’e kazandırılan gelirler ile MİV amacına yönelik çalışmaların yapılması sağlanacaktır.
 • MİV’e yapılan bağışların mimarlık ortamına katkı sağlayan somut eylemlere harcandığının yaygın bir şekilde mimarlık ortamında paylaşılacaktır.

2- Uzun vadeli hedefimiz ise Birlikte Üretmek Üzere MİMARLIK VAKFI’na “Kamu Yararına Vakıf” özelliği kazandırmaktır.

MİV’in Amacı;

 • Mimarlık mesleğinin gelişmesini, ekonomik önceliklerin yanı sıra ve aynı öncelikte etik temellere, kalıcı olarak oturtmak konusundaki bütün çalışmalara destek olmak.
 • Tarihsel çevreyi ve uygarlık birikimini geleceğin uygarlığına ve mimarlık mesleğine esin kaynağı olarak değerlendirmek, bu yöndeki gayretleri özendirmek.
 • Mimarlık alanında araştırmalar yapmak, araştırma yapanları desteklemek ve bu araştırmaları yurt içi ve yurt dışında tanıtıp, yaygınlaştırmak.
 • Gelişen teknolojinin yönlendirici baskıları ve çağdaş toplumun giderek karmaşıklaşan yapısı içinde, mimarlık eylemini evrensel sorumluluklarından uzaklaştıran etkenlerle mücadele etmek, insanlık ve çevre bilinci içinde yükselen bir mimarlık anlayışının yaratılmasına yardımcı olmak bu yöndeki çabaları desteklemek ve özendirmek.
 • Bu doğrultuda oluşacak mimarlık meslek ahlakını dayanışma ruhu üstünde yükseltmek. Mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet edenler arasında maddi ve moral destek sağlayacak bir yardımlaşma sandığı kurmak.
 • Mimarlığın güncel gereksinmelerine cevap verebilecek meslek içi eğitimi gerçekleştirmek; kaybolmakta olan geleneksel teknikleri, mimari kültür mirasının korunması ve değerlendirilmesi doğrultusunda eğitici ve geliştirici çalışmalar yapmak.
 • Zengin örneklerle dolu ülke coğrafyasındaki mimarlık varlığını araştırmak, mimarlığın kuramsal tartışmalarını canlandırmak; deneysel, teknolojik araştırmaları yürütmek, bu yöndeki girişimleri desteklemek, arşivlemek, bu araştırmaların sonuçlarını yurt içi ve yurt dışında tanıtmak için bir Mesleki Geliştirme ve Araştırma Enstitüsü’nü kurmak veya kuruluşuna yardımcı olmak.
 • Dokümantasyon Merkezi, Kitaplık-Yayın Merkezi, Bölgesel Araştırma İstasyonları, Sergi ve Müze Alanları, Atölyeler gibi Enstitü’nün destek birimlerini kurmak ve işletmek.
 • Vakfın, amacı doğrultusunda sunduğu hizmetleri değerlendiren gelir ve kaynak üreten her türlü ticari faaliyette bulunmak, şirket kurmak, acentalık almak veya bu gibi işletmelere ortak olmak.
 • Amaç ve hizmet konularının gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

olarak MİV Senedinde yer almaktadır.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşumuzun yanında sosyal ve ekonomik gereksinimlerimizi karşılamak amacıyla buluştuğumuz çeyrek asırlık bir sivil toplum kuruluşu olan MİMARLIK VAKFI’nın çatısı altında faaliyet gösteren bileşenlerimiz;

MİMARLIK ENSTİTÜSÜ
– MİMARLIK VAKFI mimarlık Müzesi (Hazırlanıyor)

MiV-SAN Mimarlık Vakfı Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı
– MiV-SAN Sosyal Dayanışma Fonu

MİV-İŞLETME Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi
– MİV KİTABEVİ
– MEGARON KAFE

olarak faaliyet göstermektedir.

BÖLÜM- 1
MİMARLIK VAKFI (MİV) ÇALIŞMALARI:

1- Kaynak Yaratma Faaliyetleri;

 • Bağış getirici eylemler yapmak (Kermes, Konser, Söyleşi, Kitap Tanıtımı, Sergi, Kent içi geziler vb)
 • Candeniz fonunun güçlendirilmesi,
 • Yılda iki kez kermes düzenlenmesi (Yılbaşı öncesi, anneler günü öncesi)
 • Çiçek bağışı, nikah şekeri yerine bağış vb.

2- MİV’in Tanıtımının Yapılması;

 • MİV Web sayfasının en iyi şekilde düzenlenip, faaliyete geçirilmesi
 • Mimarlar Odası başta olmak üzere Mimarlık ortamında yayınlanan basılı ve dijital ortam yayınlarında (dergi vb) sürekli MİV ilanının yer almasının sağlanması,

3- MİV 25. Kuruluş Yılı Etkinlikleri ve 29 Haziran 2022 Kutlama Günü

 • PTT’ye MİV Logolu Özel Pul yaptırılması,
 • MİV logolu çıkartma yaptırılması,
 • Hatıra Para bastırılması (Darphane ile görüşülmesi)
 • Kuruluş Etkinlikleri için sponsor bulunması,
 • Etkinlik Programı ve bütçesinin belirlenmesi

4- MİV’in Kurucular Kurulunun Güçlendirilmesi;

 • Kurucular Kurulu Üyeleri ile iletişimin güçlendirilmesi.
 • MİV Çalışmalarına Kurucular Kurulu Üyelerinin katkı vermesinin sağlanmasına,
 • MİV’i önemseyen meslektaşlarımızın MİV’e Kurucular Kurulu Üyesi olmasının sağlanması,
 • MİV ile Mimarlar Odası Merkez ve Şube Yönetimleri ile sıkı iletişim kurulması,
 • Mimarlar Odası Şubelerinde Temsilci seçilmesinin sağlanması (MİV Senedi gereği)

5- MİV Burs Fonunun Geliştirilmesi;

 • Burs Fonuna katkı sağlamak amaçlı kampanyalar düzenlenmesi,
 • Gelir Getirici Amblemli Ürünlerin satılması,
 • MİV Bursu ile Mimar olarak aramıza katılan meslektaşlarımızla iletişim kurulması,
 • MİV Bursiyerleri ile iletişimin güçlendirilmesi.

6- MİV’in Sahip Olduğu Taşınmazların Verimliliğinin Artırılması,

 • Serpil Tanker Evi kira artışının gerçekleştirilmesi,
 • Mihrimah Uzel arazisinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılması

7- Mimarlık ve Mimarlık Eğitiminin İyileştirilmesine Yönelik Çalışmalar;

 • Vakıf Senedi’nin amaç bölümünde belirtilen Mimarlık mesleğinin gelişmesini, ekonomik önceliklerin yanı sıra ve aynı öncelikte etik temellere, kalıcı olarak oturtmak konusundaki bütün çalışmalara destek olmak.
 • Mimarlık meslek ahlakını dayanışma ruhu üstünde yükseltmek.
 • Mimarlığın güncel gereksinmelerine cevap verebilecek meslek içi eğitimi gerçekleştirmek; kaybolmakta olan geleneksel teknikleri, mimari kültür mirasının korunması ve değerlendirilmesi doğrultusunda eğitici ve geliştirici çalışmalar yapmak.
 • Gelişen teknolojinin yönlendirici baskıları ve çağdaş toplumun giderek karmaşıklaşan yapısı içinde, mimarlık eylemini evrensel sorumluluklarından uzaklaştıran etkenlerle mücadele etmek,
 • İnsanlık ve çevre bilinci içinde yükselen bir mimarlık anlayışının yaratılmasına yardımcı olmak bu yöndeki çabaları desteklemek ve özendirmek.

BÖLÜM- 2
MİMARLIK VAKFI MÜZESİ (MİV-MÜZE) ÇALIŞMALARI:

MİV Mimarlık Müzesi oluşturulma çabaları yıllar önce başlamıştır. Mimarlar Odasının öncülüğünde müzede sergilenmek üzere birçok ürün meslektaşlarımız tarafından bağışlanmıştır. Bu emtia Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi deposunda koruma altına alınmıştır. Bazı örnekler de MİV Merkezinde sergilenmektedir. Birçok meslektaşımız da Müzemizi daha da zenginleştirecek olan avadanlıklarını bağışlamak üzere hazır olduğunu ifade etmiş, yer yokluğundan beklemektedir.

Mimarlık Vakfı Müzesi’ne bir yer sağlanması için Belediye’lerden tahsisi talep edilecektir.

Siyavuşpaşa Davası sonuçlanması ve MİV’e bedel ödenmesi halinde; elde edilecek gelirin büyük bölümü MİV Müzesinin oluşturulmasında kullanılacaktır.

BÖLÜM- 3
MİMARLIK VAKFI ENSTİTÜSÜ (MİV-ENSTİTÜ) ÇALIŞMALARI:

1- Dokümantasyon Merkezi, Kitaplık-Yayın Merkezi, Bölgesel Araştırma İstasyonları, Sergi ve Müze Alanları, Atölyeler gibi Enstitü’nün destek birimlerini kurmak ve işletmek.

 • Mimarların arşivlerini MİV’e bağışlamalarının sağlanması
 • Telif Haklarının korunması ve telif haklarının MİV’e bağışına yönelik çalışmalar yapmak.
 • Mimarlık Alanında Faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütleri ve İnşaat Sektörü Aktörleri ile günceli yakalamak üzere çalışmalar yapmak,
 • Gelişen digital teknolojinin Mimarlık Alanındaki kullanımına ilişkin bilgi paylaşımı toplantıları düzenlenmesi,

2- Mimarlık Alanında Araştırmalar Yapmak, Yapanları Teşvik Etmek

 • Öğrenciler arasında yarışmalar düzenlemek,
 • Yaz okulları düzenlemek,
 • Atölye çalışmaları düzenlemek,
 • Mimarlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik etkinlikler düzenlemek,

3- Mimarlığın Kuramsal Tartışmalarını Canlandırmak,

 • Temalı Çalıştaylar düzenlemek,
 • Ulusal ve Uluslararası Sempozyumlar düzenlemek,

4- Mimarlık Arşivi Oluşturmak,

 • Oluşturulacak arşivin digital olarak kullanıma açılması, kullanım koşullarının belirlenmesi (üyelik koşulu, ulaşılmak istenen belgeselin özelliğine bağlı olarak bedel karşılığı ile ulaşım ve yararlanma sağlanması,

BÖLÜM- 4
MİMARLIK VAKFI SOSYAL GÜVENLİK VE YARDIMLAŞMA SANDIĞI (MİV-SAN) ÇALIŞMALARI:

Ana amacı mimarlar ve mimarlık mesleğine hizmet edenler arasında maddi destek ve dayanışma sağlamak olan MİV-SAN Üye sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar çalışma programının ana unsuru olacaktır.

MİV-SAN yeni üye kaydı yapmakta 14 Ağustos 2021’den sonra bir ivme kazanmıştır. TMMOB Mimarlar Odası’na kayıtlı 70000 mimar varken MİV-SAN’ın toplam kayıtlı üye sayısı 3000’nin biraz üzerindedir. Aktif üye sayısı da 950’dir. MİV-SAN Türkiye’deki tüm mimarlık ortamında MİV-SAN’ı tanıtıcı kampanya başlatmalıdır. Mimarlar Odası Şube etkinliklerinde MİV-SAN çalışanının yaptığı çalışmalar kendi çapında başarılıdır. Ancak MİV-SAN için yetersiz kalmaktadır.

1- MİV-SAN’ın Etkin olarak Tanıtımının Yapılması

 • Web sayfasının yeniden düzenlenerek etkin kullanılmasının sağlanması,
 • Mimarlar Odası Genel Merkez ve Şube Yönetimleri ile yakın iletişim kurularak, MİV-SAN’a yeni üye kaydedilmesi yönünde iş birliği yapılması,
 • Üniversitelerin Mimarlık Fakültesi Dekanlarına ve Mimarlık Programı Yöneticilerine MİVSAN’ı tanıtan bilgi verilmesi,
 • Üniversitelerde, Mimarlık Alanında faaliyet gösteren; Sivil Toplum Örgütlerinde, Mimari Bürolarda, İnşaat Şirketlerinde, Belediyelerde MİV-SAN Afişlerinin asılmasının sağlanması,
 • Mimarlık Alanına özgü basılı ve/veya digital medyada MİV-SAN tanıtımına ait ilanların yer almasının sağlanması,

2- MİV-SAN’ın Mimarlar Arasında Dayanışma Platformu Olduğunun Anlatılması ve Geliştirilmesine Yönelik Çalıştaylar Düzenlenmesi,

 • Özellikle ücretli çalışan mimarların MİV-SAN çatısı altında birlikte olmalarının sağlanması amaçlı görüşlerinin tartışıldığı Çalıştay düzenlenmesi,
 • Yeni mezun mimarların MİV-SAN’a üye olmalarına yönelik fikir ve eylem geliştirmek üzere özellikle Mimarlık Programları son sınıf öğrencilerinin katıldığı Çalıştay düzenlenmesi,

3- Türkiye’de Mimarlar Odasına kayıtlı tüm mimarlar arasında MİV-SAN Üyeliğinin Yaygınlaştırılması

 • Bu konuda Mimarlaı Odası Şube Yönetimleri ile iietişime geçilerek Şubelerde MİV-SAN temsilcisi atanmasının sağlanması, (Örnek; Konya Şubede MiV-SAN Temsilcisi Zeynep Hanım MİV-SAN ödentilerinin toplanmasında destek veriyor)
 • Mimarlar Odası Şubeleri, Üniversiteler, Mimarlık alanındaki diğer sivil toplum kuruluşları mekanlarına MİV-SAN Tanıtıcı Afişlerinin asılması,
 • Mimarlar Odası başta olmak üzere Mimarlık ortamında yayınlanan basılı ve dijital ortam yayınlarında (dergi vb) sürekli MİV-SAN ilanının yer almasının sağlanması,
 • Mimarlık Etkinliklerinde mutlaka MİV-SAN afişi bulunmalı, stant açılması,

4- MİV-SAN Sosyal Dayanışma Fonuna Kaynak Yaratıcı Faaliyetlerde Bulunulması,

 • Konserler düzenlenmesi (MİV İktisadi İşletme aracılığı ile biletix vb satış sistemlerinden destek alınabilir) ile gelir sağlanması
 • Bağış yolu ile elde edilen ikinci el ürünlerinden gelir elde edilmesi (özellikle Mimarlık Öğrencilerine yönelik ürünler vb)

BÖLÜM- 5
MİMARLIK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ (MİV-İŞLETME) ÇALIŞMALARI:

MİV’in amacı doğrultusunda sunduğu hizmetleri değerlendiren gelir ve kaynak üreten her türlü ticari faaliyette bulunmak, şirket kurmak, acentalık almak veya bu gibi işletmelere ortak olmak MİVİŞLETME’nin ana iştigal konusudur. Bu alanda;
1- Çeşitli konularda kabul görmüş firmalardan acentalık ve/veya temsilcilik almak

 • Mimarlık alanında yaygın kullanımı olan yazılım firmalarından temsilcilik almak,
 • Sigorta Firmalarından acentalık almak,
 • Mimarların gereksinim duyduğu gereçlere ilişkin acentalık almak,
 • Mimarların firmalarını tanıtmak amaçlı ulusal ve uluslar arası fuarlara katılımını sağlamak
 • amacıyla fuar düzenleme ve işletme firmalarından temsilcilik almak
 • Mimarların eserlerinin basılması ve topluma kazandırılması konusunda aracılık yapmak Mimarlık Hizmetlerinin ve/veya mimarların eserlerini tanıtmasını sağlamak amacıyla organizasyon firmalarından acentalık almak

2- Kültürel ve Turizm Faaliyetleri

 • Mimari ağırlıklı tematik geziler düzenlemek (bu konuda yetkin firmalarla iş birliği yapmak)
 • Mimarlık alanıyla ilgili etkinliklere mimarların gitmesini sağlayıcı gezi vb faaliyette bulunmak, (fuarlar, bienaller, sergiler, UIA toplantıları vb.)
 • Ülkemizi ve mimari eserleri tanıtmak üzere Yurt dışındaki Mimarlık Kuruluşları ile işbirliği yaparak yabancı mimarlara yönelik geziler düzenlemek,

3- Mimarlık alanına yönelik etkinlikler

 • Konferans, seminer vb toplantılar düzenlemek
 • Topluma katkı amaçlı çevre ve iklim konulu çalıştaylar düzenlemek,

4- Basım vb işler

 • Mimarlar Odası başta olmak üzere yıllık ajandaların basım işleri,
 • Mimarlar Odası başta olmak üzere dergi, afiş vb basım işleri,
 • Üniversitelerle işbirliği yaparak, üniversite akademik personeli ürünlerinin basım işleri (tez,kitap, broşür vs)

Dokümantasyon Merkezi, Kitaplık-Yayın Merkezi, Bölgesel Araştırma İstasyonları, Sergi ve Müze Alanları, Atölyeler gibi Enstitü’nün destek birimlerini kurmak ve işletmek de MİV-İŞLETME tarafından hayata geçirilmelidir.

MİV-İŞLETME faaliyeti sadece İstanbul ile sınırlı olmamalı, Mimarlar Odası Şubelerinde de aktif, şube gibi çalışan birimleri kurulmalıdır.

İstanbul’da faaliyette olan;

 • MİV KİTABEVİ
 • MEGARON KAFE

gibi birimler Mimarlar Odası Şube binalarında ayrılacak bir mekan içinde faaliyet gösterecek şekilde organize edilmelidir.

MİV 26. Dönem Yönetim Kurulu
(15.03.2022)

Miv-San 6. Dönem Çalışma Programına buradan ulaşabilirsiniz.

Miv Ve Bileşenleri 2022 Yılı Tahmini Bütçelerine buradan ulaşabilirsiniz.

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Ağustos, 2023