İktidarın Aldığı Hukuksuz Karar Ve Uygulamaları Reddediyoruz !

42

TMMOB Mimarlar Odası kurulduğu tarihten bu yana; kamu yararının gözetilmesi ve toplum hizmetinde mimarlık anlayışıyla tarihi ve doğal varlıkları tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran ve hukuksal denetimi devre dışı bırakan, şehircilik bilimine ve kamu yararına aykırı olan plan ve uygulamalara karşı özverili çalışmalarını ve mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürmektedir.

Buna karşın  rant ve talan odaklı politikaların önünde engel olarak görülen bu mücadele ve meslek kuruluşları hedef alınmaktadır.

Gezi Davalarında yargının verdiği beraat kararlarının; devletin tepesinden verilen talimatlarla hukuksuz ve dayanaktan yoksun bir şekilde bozulmasıyla yeniden başlayan süreçte Gezi Parkında imar planlarına ve yargı kararlarına aykırı olarak başlatılan inşaat çalışmalarına karşı çıkan meslek odalarının temsilcileri Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi önceki başkanı Tayfun Kahraman hapis cezası verilerek tutuklanmıştı.

Bu kez Oda Çalışma Programı çerçevesinde, kamu yararı ve meslek ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla yürüten;  sağlıksız ve düzensiz kentleşmeye yol açacak plan ve uygulamalara karşı çıkan; kentli haklarını savunan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından hukuksuz biçimde soruşturma açılmıştır.

Danıştay 1. Dairesi tarafından soruşturma izninin iptal edilmesine karşın Danıştay kararını yok sayan İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 6 Eylül 2022 tarihinde aldığı hukuksuz kararla Tezcan Karakuş Candan’ın memuriyetten çıkarılmıştır.

Saray Rejiminin rant ve sermaye politikaları doğrultusunda gündeme gelen Atatürk Orman Çiftliği’nin, ODTÜ ormanının, Saraçoğlu Mahallesi’nin yapılaşmaya açılmasına karşı; sermayeye kazanç sağlayan TOGO Kulelerine karşı mücadele eden şube başkanımız; mesleki ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirdiği için cezalandırılmakta ve Meslek Odalarına gözdağı verilmektedir.

Mimarlar Odası olarak baskılara boyun eğmeyeceğimizi; mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için onurlu yürüyüşümüzün yükselerek devam edeceğini vurguluyor; kamu görevi yürüten meslektaşlarımızın ve yöneticilerimizin; tutuklama, baskı, istifaya zorlama, görevden uzaklaştırma, ihraç gibi yöntemlerle yürütülen cezalandırma ve itibarsızlaştırılma kararlarını kınıyor ve reddediyoruz.

Bu vesile ile; her türlü hukuksuzluk ve hak gaspı karşısında, kamu ve toplum yararına çalışmalarımızı, demokrasi ve hukuk mücadelemizi sürdürmekte kararlı olduğumuzu bir kez daha değerli kamuoyumuza saygı ile duyuruyoruz.

Değerli kamuoyumuza saygıyla duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI
MERKEZ YÖNETİM KURULU

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Ocak, 2023