14 I Bruno Taut’u Yeniden Düşünmek

54

Geçtiğimiz yüzyıl mimarlığında Bruno Taut’un (1880-1938) önemli bir yeri vardır.

Ülkesi Almanya’da, Nazilerin iktidara gelmesiyle ülkesini terk ederek gittiği Japonya’da ve ömrünün son iki yılını geçirdiği Türkiye’de önemli izler bırakmıştır.

Akademi’de geliştirdiği eğitim programı, tasarladığı ve gerçekleştirdiği yapılar, verdiği konferanslar, yazdığı kitap ve makaleler ile Cumhuriyet mimarlığımıza belirleyici katkıları olmuştur.

Günü gününe tuttuğu notlardan yararlanılarak derlenen ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan “İstanbul Günlükleri” kitabını değerlendirirken onu bir kez daha anıyoruz.

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.