13 I Başarılı Bir Kent Mücadelesi Örneği Hasanpaşa Gazhanesi Ve Geleceği

42

Üretimi durdurulan Hasanpaşa Gazhanesi arazisi üzerinde 1994 yılında yapılan plan değişikliğinin durdurulması ve ilgili koruma kurulunca endüstri siti olarak tanımlanarak korumaya alınmasından sonra, bu alanın Hasanpaşa halkıyla birlikte yeniden işlevlendirilmesi sürecine odaklanan Gazhane Çevre Gönüllülerinin yürüttüğü mücadele; İTÜ Mimarlık Fakültesi uzmanlarınca üretilen Enerji Müzesi ve Kültür-Sanat Projesinin uygulanması ile bugün sonuçlarını görmeye başladığımız ender başarılı kent mücadele örneklerinden biridir.

Bugün İBB tarafından MüzeGazhane/İklim Müzesi olarak adlandırılan Hasanpaşa Gazhanesi Enerji Müzesi ve Kültür-Sanat Merkezi için Gazhane Çevre Gönüllüleri, 2003 yılında yayınladıkları “Hasanpaşa Gazhanesi Stratejik Yönetim Modeli” kitapçığında öngörüldüğü biçimiyle, sanat-kültür kurum ve kimliklerini, Gazhanenin öznesi olmaya; Hasanpaşa’da yerelde yaşayanlara yabancılaşmadan, katılımcı bir süreç örgütlenmesi içinde işletilmesi için çaba göstermeye; kamuoyunu ve yerel yönetimi bu doğrultuda daha aktif bir davranış göstermeye çağırmaktadır.

Mimarlık Vakfı’nın 2021 Yılı Mekan Sanat Kültür Söyleşilerinde bu kez, yakında açılışı yapılacak olan Gazhane sürecini masaya yatırarak, bu başarılı kent mücadelesi örneğini bugüne kadar yönlendiren Gazhane Çevre Gönüllülerinin taleplerini, gönüllüler ve akademisyenler ile birlikte değerlendirmeye çalışacağız.

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Kasım, 2022