12 I İstanbul’da Bizans’ı Aramak

42

Osmanlı döneminde Bizans İstanbul’u egzotik Doğu’nun bir parçası olarak ayrı bir ilgi odağı olmuştu.

Öte yandan ayni süreçte Avrupa’nın klasik mirası sayılan eski Bizans tarihi, Avrupa üniversitelerinde İlkçağ tarihinin bir parçası olarak öğretilmekteydi.

Sanat tarihi açısından da İtalyan Rönesansı’nı doğuran ivmeyi ve enerjiyi Bizans’ın sağladığına da inanılmaktaydı.

Bu bağlamda hem Batı kamuoyunun hem de gelen ziyaretçilerin gözünde İstanbul’un Bizans anıtları, kendi fiziksel varlıklarını aşan tarihî bir önem taşımaktaydı. Buna karşın Osmanlı’dan günümüze İstanbul’da yaşayanların Bizans’a ve anıtlarına farklı değerlerle baktığı ve olumlu ve olumsuz değişik özellikler atfettikleri görülmektedir.

Bizans hakkındaki milliyetçi ideolojik kaygıların siyasal, dinsel ve düşünsel akımlar içindeki yansımalarının ise özellikle son yıllarda Ayasofya ve Kariye üzerinde yoğunlaştığı izlenmektedir.

Nezih Başgelen’in moderatörlüğünde Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Prof. Dr. Nevra Necipoğlu ve Prof. Dr. Engin Akyürek kendi uzmanlık alanlarındaki deneyimleri çerçevesinde İstanbul’da Bizans’ı yaşamanın değerlerini irdeleyeceklerdir.

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.