11 I Kent Planlamasında Kentsel Arkeolojinin Yeri

41

Arkeolojik dolgular geçmiş dönemlerin bilgisinin saklandığı arşivlerdir; bilim insanlarının müdahalesi ile atıl durumda olan bu bilgi kullanılabilir duruma gelir.

Aynı durum kentler için de geçerlidir, tarihi kentlerin bilgi arşivi, kentin sokaklarının, meydanlarının altında görülmez durumda olan arkeolojik dolgulardadır, bunların arkeologlar tarafından ortaya çıkartılıp kentin belleğine kazandırılması gerekir.

“Kent arkeolojisi”, kentin geçmişinin izlerinin kentin günümüzdeki yaşamını rahatsız etmeden kente kazandırılmasıdır. Kentin günümüzü, günümüzün gereği gibi yaşaması gerekir.

Geçmişin izlerinin kente, kentte yaşayanlara kazandırılması “akılcı” bir planlama ile gerçekleştirilebilir.

Dünya kültür tarihinde uzun geçmişiyle aslında özel bir yere sahip olması gereken ülkemiz kentlerinin bu zenginliğini ortaya çıkarmak ve toplumla buluşturmak için kent arkeolojisinin sistemli bir şekilde yapılması gerekmektedir.

Sürekliliği olan yerleşimlerde, çağdaş kent planlamasında, Kentsel Arkeoloji’nin önemli bir yeri vardır. Dolayısıyla Dünyada ve Türkiye’de kentsel arkeolojinin dünü, bugünü ve yarınına dair farklı yorum ve öneriler…

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Kasım, 2022