10 I Üniversitelerin Yapısal Sorunları Ve Mimarlık Eğitimi

41

YÖK, tek tipleşmeyi beraberinde getirirken, üniversiteleri de otoriter bir yapının parçası haline getirdi. Üniversitelerin yönetim kadrolarında liyakate dayalı seçimlerin yerine atama sisteminin alması, bugün en büyük sorunlardan biri olarak ön plana çıkıyor.

Kadrolaşma ve bilimsel üretimin siyasi nitelik kazanması bu durumun en görünür hali. Tabii tüm bu yapısal sorunlara özel üniversitelerin varlığı ve eğitimin ticarileşmesini de eklemek lazım. Üniversiteler sadece meslek eğitimine indirgendi, akademik üretim ikinci plana düştü ve akademisyenler üzerinde yeni bir baskı aracı oluştu.

Mimarlık eğitimi de bu süreçten ciddi olarak payını alıyor. Mimarlık disiplin içinde eğitim ve örgütlenmeye dair zaten çok eskilere dayanan sayısız tartışma bulunuyor.

Eğitim niteliği, süresi, fiziki koşulları, akreditasyon, yasal çerçeve, tasarıma yaklaşım modelleri ilk akla gelenler. Uzaktan eğitime geçilmesi, bu sorunlara bambaşka bir boyut kazandırıyor ve bu sorunları açığa çıkartıyor. Artık mimarlık disiplini ve eğitimi üzerine yeni baştan düşünmemizi gerekli kılıyor.

Mimarlık Vakfı’nın 2021 Yılı Mekân Sanat Kültür Söyleşilerinde bu hafta, üniversitelerle ilgili yapısal sorunları; bağlantılı olarak mimarlık eğitiminin bugünü ve geleceğini konuklar ve tüm katılımcılarla birlikte değerlendirmeye çalışacağız.

Mimarlık Vakfı
Yazar

Mimarlık Vakfı

Mimarlık mesleğinin gelişimi için çaba harcıyoruz.

Yaklaşan Etkinlikler

Kasım, 2022