13. ULUSLARARASI GENÇ MİMARLAR BULUŞMASI

UIA himayesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi'nin bu sene 13.sünü düzenlediği Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması 'nın teması “Alternatif Gezegenlerde Yaşam Kapsülü” olarak belirlendi. Etkinlik uluslararası mimarlık ve şehircilik ödül programına ilişkin UIA/UNESCO kurallarına uygun, fikir projesi ödülleri olarak düzenlenmiştir. Yarışmanın detayları şöyle;

Amacı ve Kapsamı Bilinmeyen, tarihsel süreçte farklı bilim dallarında farklı şekillerde süregelen ve bilimin gelişimine odaklı bir ana kavramdır. Bilimsel gelişim; bilinmeyeni aramak, yeniden yorumlamak, ona ulaşmak ve bunun sonucunda, yeni bilinmeyenler oluşturmayı amaçlar. Bu bağlamda, mimarlık biliminin de gelişimi yeni bilinmeyenleri araştırmak ve aydınlatmak, bilinmeyenlerin alt kümelerine ulaşmakla mümkün olabilmektedir. Mimarlık, çağlar boyunca tarihi gelişimi bilinen ve hala gelişmekte olan bir ana bilim dalıdır. İçinde bulunduğumuz çağda, alternatif gezegenlerde veya uzayda yaşam daha fazla sorgulanmakla birlikte konu üzerine farklı bilimsel araştırmalar yapılmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağın ilerisinde mimarlığı düşünmek nasıl mümkündür? Mimarlık dünya ile sınırlandırılmalı mıdır? Mimarlıkta bilinmeyen kavramından yola çıkarak dünyanın sınırlarını aşan evrensel bilinmeyenler odaklı bir mimari tasarım nasıl elde edilmelidir? Dünya üzerindeki yaşama alternatif veya zorunluluk olarak, üzerine farklı fikir ve projeler geliştirilen, uzayda yaşam veya farklı gezegenlerde yaşam nasıl şekillenmelidir? Farklı gezegenlerdeki çevresel faktörler mimari tasarımı olumlu veya olumsuz nasıl etkileyebilir? Dünya’ya geri dönüşü olmayan bir yolculuk sonrası alternatif gezegende sürdürülebilir yaşam nasıl sağlanabilir? Bu sorulara cevap aranırken geleceğin mimarlığına evren ölçeğinde bakan ve sorgulayıcı fikirler üretilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcıdan, içinde bulunduğumuz çağın ilerisinde ‘’Dünya Mimarlığı’na’’ alternatif veya zorunluluk olarak ortaya çıkabilecek olan, alternatif gezegenlerde yaşam temalı, ‘’Yaşam kapsülleri’’ konusunda fikirlerin geliştirilmesi beklenmektedir. Bilinmeyen, buluşma temasında ifade edildiği doğrultuda düşünülerek ve farklı gezegenlerdeki çevresel faktörler de irdelenerek ele alınmalıdır. Bu kapsamda, yaşanabilecek dünya ölçeğini, yaşanabilecek evren ölçeğine taşıyan; bilinmeyeni araştıran, onu sorgulayan ve aydınlatan, bilinmeyenin alt kümelerine ulaşan ‘‘Alternatif gezegenlerde yaşam kapsülleri’’, fikirlerinin tartışılması ve geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Düzenleyen Kuruluşlar Etkinlik, UIA himayesinde Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenmektedir.

Etkinliğin Şekli Etkinlik uluslararası mimarlık ve şehircilik ödül programına ilişkin UIA/UNESCO kurallarına uygun, fikir projesi ödülleri olarak düzenlenmiştir.

Katılım Koşulları a) Katılımcıların 1978 yılı ve sonrası doğumlu ve mimar olmaları, b) Yurt içi katılımcıların Türkiye Mimarlar Odasına kayıtlı mimar olmaları, c) Yurt dışı katılımcıların kendi ülkelerinde Mimarlık örgütüne kayıtlı mimar olmaları gerekmektedir. d) Ekip ile katılım mümkündür. Ekip halinde katılınması DURUMUNDA, ekip üyelerinden her birinin a,b ve c maddelerindeki şartları taşımaları GEREKMEKTEDİR. e) Etkinliğe katılım ücretsizdir. f) Jüri veya Teknik komite üyelerinin yakınları olan kişiler katılamazlar.

Etkinliğin Dili Belgeler ve sunulacak projelerde kullanılacak dil, Türkçe veya İngilizcedir.

Etkinlik Takvimi • Etkinlik ilanı: 11 Aralık 2017 • Soru sorma için son gün: 08 Ocak 2018 • Soru-Cevapların yayınlanması için son gün: 12 Ocak 2018 • Yollanan projelerin teslim alınması için son gün: 09 Mart 2018 • Sonuçların ilanı: 23 Mart 2018 • Projelerin sergilenmesi: 22 Nisan 2018 • Ödül Töreni: 22 Nisan 2018

Soru ve Cevaplar Etkinlik ile ilgili bütün sorular, 08 Ocak 2018 tarihine kadar web sayfasında bulunan soru cevap formunu doldurarak gönderilecektir. Sorular, etkinliği düzenleyenler tarafından 12 Ocak 2018 tarihine kadar cevaplandırılacaktır. Tüm soru ve cevaplar bu tarihte Uluslararası Genç Mimarlar Buluşması web sitesinde yayınlanacaktır.